Affald

AFFALD


Sortering af affald

I A/B Fiskedammen foretager vi sortering af affald i henhold til reglerne i Københavns Kommune. Dette betyder, at du som beboer skal sortere affald og smide det i de tiltænkte containere i skralderummet:


Dagrenovation og småt brændbart

Glas og keramik

Aviser, ugeblade

Pap og karton

Metal

Elektronik

Batterier

Hård plast


Storskrald

Storskrald kan deponeres i det afskærmede område i skralderummet. Storskrald omfatter:


Møbler under 1,5 m

Tæpper

Brændbart affald over 60 x 60 cm


Storskrald er IKKE:


Byggeaffald

Pap, karton, aviser

Glas, keramik

Elektronik

Cykler


Farligt affald

Der er indrettet et stålskab i skralderummet til følgende miljøfarlige affald:


Maling og malingrester

Kemikalier

Lyspærer

Spraydåser


Byttehjørne

På reolen i skralderummet kan du stille genstande du gerne vil af med men som ikke egner sig til affald. Her kan en anden beboer muligvis få glæde af det.