Affald

AFFALD


Sortering af affald

I A/B Fiskedammen foretager vi sortering af affald i henhold til reglerne i Københavns Kommune. Dette betyder, at du som beboer skal sortere affald og smide det i de tiltænkte containere i skralderummet:


 • Dagrenovation og småt brændbart
 • Glas og keramik
 • Aviser, ugeblade
 • Pap og karton
 • Metal
 • Elektronik
 • Batterier
 • Hård plast


Storskrald

Storskrald kan deponeres i det afskærmede område i skralderummet. Storskrald omfatter:


 • Møbler under 1,5 m
 • Tæpper
 • Brændbart affald over 60 x 60 cm


Storskrald er IKKE:


 • Byggeaffald
 • Pap, karton, aviser
 • Glas, keramik
 • Elektronik
 • Cykler


Farligt affald

Der er indrettet et stålskab i skralderummet til følgende miljøfarlige affald:


 • Maling og malingrester
 • Kemikalier
 • Lyspærer
 • Spraydåser


Byttehjørne

På reolen i skralderummet kan du stille genstande du gerne vil af med men som ikke egner sig til affald. Her kan en anden beboer muligvis få glæde af det.

Email: kontakt@abfiskedammen.dk

Opdateret 2019