Fremleje

FREMLEJE


Reglerne for fremleje kan findes i A/B Fiskedammens vedtægter §11. Disse siger følgende:


(11.1) En andelshaver kan kun fremleje eller -låne sin lejlighed med bestyrelsens tilladelse, som kun kan gives, når en andelshaver af særlige grunde midlertidigt må fraflytte sin lejlighed for en kortere periode. Bestyrelsen skal endvidere godkende fremlejetageren og betingelserne for fremlejemålet.