Ombygning

OMBYGNING


Forandring i lejligheden er omtalt i A/B Fiskedammens vedtægter §10:


(10.1) Enhver påtænkt forandring i lejligheden skal forelægges bestyrelsen til godkendelse, og i tilfælde, hvor byggetilladelsen kræves efter byggelovgivningen, skal byggetilladelse forevises, inden arbejdet iværksættes.


Arbejde der kræver byggetilladelse

Hvis det påtænkte arbejde kræver byggetilladelse, skal denne ansøges hos Københavns Kommune gennem Byg og Miljø. Før ansøgning om byggetilladelse kan indsendes, skal bestyrelsen udstede en fuldmagt. Du kan se mere på Københavns Kommunes hjemmeside. Arbejde der fra 1.1.2020 typisk vil kræve byggetilladelse er blandt andet:


  • Ændringer der påvirker konstruktionsmæssige forhold med mere end 5%, f.eks. etablering af tungt badeværelse, hel- eller delvis nedrivning af bærende vægge.
  • Ændringer der påvirker brandmæssige forhold, f.eks.  sammenlægning af lejligheder, blænding af flugtvejsdøre. 


Etablering af badeværelse

Udover myndighedernes krav til etablering af bad i lejligheden, skal du ligeledes følge A/B Fiskedammens retningslinjer for etablering af bad, som du kan downloade på højre side. Dette omfatter retningslinjer for konstruktion samt regler om tilsyn der skal foretages af vores husrådgiver Friborg & Lassen.


Arbejde der ikke kræver byggetilladelse

Følgende arbejder kan du normalvis udføre i din lejlighed uden at ansøge om byggetilladelse hos kommunen, men stadig overholde gældende lovgivning på området:


  • Hel- eller delvis nedrivning af ikke-bærende skillevægge (husk altid at tjekke om væggen er bærende eller stabiliserende – i så fald skal du søge om tilladelse)
  • Udskiftning af elementer i eksisterende køkken
  • Udvidelse af dit køkken med et andet rum uden at fjerne bærende skillevægge
  • Renovering af eksisterende badeværelse uden at flytte afløbs- og vandinstallationer
  • Nedsænkning af lofter eller blænding af indvendige døre


Uanset arbejderne i lejligheden, skal Bestyrelsen altid orienteres og det påhviler andelshaver, at arbejderne udføres korrekt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.