Ombygning

OMBYGNING


Forandring i lejligheden er omtalt i A/B Fiskedammens vedtægter §10:


(10.1) Enhver påtænkt forandring i lejligheden skal forelægges bestyrelsen til godkendelse, og i tilfælde, hvor byggetilladelsen kræves efter byggelovgivningen, skal byggetilladelse forevises, inden arbejdet iværksættes.


Arbejde der kræver byggetilladelse

Hvis det påtænkte arbejde kræver byggetilladelse, skal denne ansøges hos Københavns Kommune, og der skal udstedes en fuldmagt fra bestyrelsen før ansøgningsprocessen kan begynde. Du kan se mere på Københavns Kommunes hjemmeside. Arbejde der typisk kræver byggetilladelse er blandt andet:


 • Etablering af bad
 • Hel- eller delvis nedrivning af bærende væg
 • Etablering af blad
 • Ændring af ventilationsforhold
 • Altan
 • Sammenlægning af lejligheder


Etablering af bad

Udover kommunens krav til etablering af bad i lejligheden, skal du ligeledes følge A/B Fiskedammens retningslinjer for etablering af bad, som du kan downloade på højre side. Dette omfatter retningslinjer for konstruktion samt regler om tilsyn der skal foretages af vores husrådgiver Friborg & Lassen.


Arbejde der ikke kræver byggetilladelse

Følgende arbejder kan du udføre i din lejlighed uden at ansøge om byggetilladelse hos kommunen, men stadig overholde gældende lovgivning på området:


 • Skillevægsændringer, der ikke medfører ændringer i bærende konstruktioner (husk altid at tjekke om væggen er bærende – i så fald skal du søge om tilladelse)
 • Udskiftning af elementer i eksisterende køkken
 • Udvidelse af dit køkken med et andet rum uden at fjerne bærende skillevægge
 • Renovering eller udvidelse af eksisterende badeværelse
 • Nedsænkning af lofter eller blænding af døre


Email: kontakt@abfiskedammen.dk

Opdateret 2019