April16

APRIL 2016


8. APR. 2016

RENOVERING AF TAGET OG FACADEN MOD GADEN

Kære beboere.


Dette til foreløbig orientering om renoveringsarbejdet, sådan som bestyrelsen er i stand til at beskrive det på nuværende tidspunkt. Der kommer meget mere information. Følg opslagstavlerne.


Bestyrelsen forsøger at få gennemført projektet med færrest mulige gener. Vi håber på forståelse for de gener som byggeriet må medføre.


Bestyrelsen kan kontaktes om projektet på kontakt@abfiskedammen.dk, men afvent helst oplysninger som de meldes ud løbende.


Tag- og facaderenoveringen blev vedtaget på seneste generalforsamling. Generalforsamlingens vedtagelse af maling af fortrapper udføres i starten af 2017.


Tidsplan og stillads

Renoveringsarbejdet begynder i starten af juli, og forventes afsluttet i slutningen af oktober.


Der kommer stillads op mod både gade, gård og over taget. Om muligt påsættes net i stedet for plast, så vi får luft.


Arbejdet starter i juli, så vi kan nyde foråret uden stillads. Det kan ikke starte senere pga. vinteren.


Loftsrum og baghus

Vi skal tømme loftsrummene inden arbejdet begynder. Det skal ske i juni. Det bliver afklaret med entreprenøren om loftsrummene skal tømmes helt eller delvis.


Ting fra loftsrummene kan stilles i baghuset, som bliver aflåst med en nøgle som kun viceværten har.

Af samme årsag bliver baghuset ikke udlejet fra starten af juni til slutningen af oktober.


Man skal ikke regne med at kunne tilgå sine opmagasinerede ting.


Eventuelt lejer vi også en container til ting fra loftet.

Bestyrelsen undersøger samlede løsninger for opbevaring, flyttekasser og flyttemænd. Brug af flyttemænd bliver for beboerens egen regning.


Alle beboere opfordres til at begynde at muge ud i overflødige ting i loftsrummene allerede nu.

Viceværten rekvirerer tømning af storskrald fra storskraldsområdet efter behov.Med venlig hilsen

Bestyrelsen