Februar16

FEBRUAR 2016


29. JAN. 2016

NYHEDSBREV


1. Hjemmeside og kontakt til bestyrelsen

2. Ny vicevært

3. Arbejdsdag

4. Renovering af tag og facade mod gaden

5. Svamp

6. Ting i kælderen og på tørreloftet

7. Vandindtrængen ved altandøre

8. Salgs- og fremlejeprocedure

Kære beboere i AB Fiskedammen

Efter en veloverstået jul og et vellykket julearrangement, tak til festudvalget for det, er vi nu trådt ind i det nye år, hvilket er en god anledning til at oplyse om, hvad der er sket af nye ting på det sidste, og hvad der er af planer i foreningen i den nærmeste fremtid.   


1. Hjemmeside og kontakt til bestyrelsen


Foreningens hjemmeside er blevet opdateret. Det betyder, at alle relevante oplysninger og dokumenter, herunder boligmappen, salgsproceduren m.m., nu ligger på hjemmesiden. Hvis I har spørgsmål, er det således fremadrettet en god idé at lede efter svaret her som det første, www.abfiskedammen.dk. Derudover er der blevet oprettet en ny, fælles e-mail adresse til bestyrelsen, som I kan skrive til, hvis I har spørgsmål. Bestyrelsen holder bestyrelsesmøde omkring en gang om måneden, kontakt@abfiskedammen.dk. En mail, som man skal skrive til i forbindelse med køb, salg og fremleje, salg@abfiskedammen.dk, og e-mail hvis man ønsker at leje baghuset, baghus@abfiskedammen.dk.


Vi har i bestyrelsen forskellige ansvarsområder, hvoraf kan nævnes, at Stefan har ansvaret for de større renoverings- og byggeprojekter samt for foreningens hjemmeside. Kristian er ansvarlig for køb, salg og fremleje samt for gård og vaskerum. Tina er kontaktperson til elektriker, maler, tømre, forsikring m.m., og Krisoula arrangerer arbejdsdagene og står for udleje af baghuset.


2. Ny vicevært


Som de fleste sikkert allerede har bemærket, har vi fået ny vicevært. Årsagen er, at Seia har valgt at købe en større lejlighed og derfor er fraflyttet viceværtlejligheden, som er tilknyttet jobbet som vicevært. Vores nye vicevært, som tiltrådte den 1. december 2015, hedder Michael og har træffetid mandag kl. 18.00-19.30. Desuden kan han kontaktes på


tlf. 22421783 og e-mail m.dahl@get2net.dk. En varm velkomst til Michael og en stor tak til Seia for hendes indsats.


3. Arbejdsdag


For at så mange som muligt kan deltage i den førstkommende arbejdsdag, har bestyrelsen allerede fastsat datoen til søndag den 10. april kl. 10.00. Der vil som sædvanligt blive hængt en seddel på opslagstavlen, hvor man kan tilmelde sig. Som noget nyt, vil vi gerne have, at man tilmelder sig senest fem dage før, så den ansvarlige for dagen kan tage højde for deltagerantallet, når der skal prioriteres opgaver og indkøbes forplejning. På forhånd tak for jeres forståelse for det.


4. Renovering af tag og facade mod gaden


Arbejdet med at renovere taget og facaden mod gaden påbegyndes i foråret 2016. I forbindelse med renoveringen af taget, skal loftsrummene tømmes, og der skal findes en midlertidig opbevaringsløsning, som bestyrelsen endnu ikke har lagt sig fast på. Lige meget hvilken løsning, der vælges, vil færre ting imidlertid betyde mindre besvær. Revoveringen kunne derfor for nogen være en kærkommen lejlighed til at få ryddet op i sine ting i loftsrummet inden for de næste par måneder.


5. Svamp


Flere af trappeopgangene mod gården har været plaget af svamp. Bestyrelsen har derfor hyret et firma til at nedvaske væggene, hvilket vil ske snarest. Dette er dog en midlertidig løsning, hvorfor der efterfølgende, som et forsøg, vil blive installeret en radiator, der tilsluttes returvarme fra fjernvarmen. Radiatoren placeres mellem kælderetagen og stueetagen i nr. 25. Samtidig vil der blive sat en dørpumpe på kælderdøren, da det er vigtigt, at den holdes lukket, så der ikke trænger fugt op fra kælderen.


6. Ting i kælderen og på tørreloftet


Som udgangspunkt må der ikke stå private ejendele i kælderen eller på tørreloftet. Skulle man dog i en begrænset periode have brug for det, er det meget vigtigt, at det ikke er brændbart og, at man sætter en seddel på med navn og dato for, hvornår det fjernes igen.


7. Vandindtrængen ved altandøre


Flere har oplevet problemer med vandindtrængen ved deres altandører. Det er således  registreret i lejlighederne 25 5. tv, 25A 4. tv, 25A 5. th. og 25B 5. tv. Da der er påbegyndt en klagesag til altanfirmaet, og da det kan give varige skader på bygningen, er det vigtigt, at man giver Kristian Salomonsen besked, hvis man oplever samme problem i sin lejlighed.


8. Salgs- og fremlejeprocedure


I det forgangne år har flere tidligere beboere valgt at sælge eller fremleje deres lejlighed. Skulle andre har samme planer, er det vigtigt, at man som det første tjekker foreningens hjemmeside og kontakter bestyrelsens ansvarlige, Kristian Salomonsen, for at få oplysninger om salgs- eller fremlejeproceduren via salg@abfiskedammen.dk. Først senere i forløbet skal foreningens advokat, Bonnie, inddrages.   De bedste hilsner fra bestyrelsen