Maj15

MAJ 2015


30. APR. 2015

NYHEDSBREV


1. Ny formand

2. Renovering, tag og gadefacade

3. Cykeloprydning

4. Andelsnet - internet

5. Gården og byggeaffald

6. Vicevært og ferie

1. Ny formand i AB Fiskedammen


I begyndelsen af marts fraflyttede vores formand Peter Wind desværre AB Fiskedammen.  Bestyrelsen har derfor nu konstitueret sig som følger frem til næste generalforsamling i september:


Formand: Stefan Pavic, 25C

Næstformand: Therese Bolgan, 25A

Sekretær: Anne Færch Simonsen, 25C

Kasserer: Gitte Østergaard, 25

Ordinært bestyrelsesmedlem: Karina Voigt, 25A

Suppleant: Tina Fammé Andersen, 25C


2. Renovering af tag og gadefacade


Bestyrelsen arbejder p.t. på en reparation af vores tagbelægning samt vinduerne til gadesiden og revner i vores gadefacade.


Projektet forventes igangsat til maj og at tage op til tre måneder med enten et begrænset stillads eller brug af andre løsninger der ikke kræver stillads. Yderligere information følger når vi har detaljerne endelig på plads.


3. Cykeloprydning


Vi sætter gang i en ny cykeloprydning, yderligere separat information vil følge på opslagstavlerne.


Selve oprydningen vil derefter foregå på førstkommende arbejdsdag 26. april. Husk at cykelskurene ikke må benyttes til opbevaring af andet end cykler og at gamle ubrugte cykler skal stilles i kælderen under 25B.


4. Internet gennem Andelsnet


Ved problemer med det nye internet skal Andelsnet kontaktes direkte, da vi ikke kan gøre noget fra Bestyrelsens side. Der har været nogle få problemer med forkert registrering af stik, etc. – disse løses hurtigt ved direkte kontakt til Andelsnets supportafdeling.


Andelsnet support:

Telefon 36 92 62 32 eller mail til support@andels.net

- se også www.andels.net


5. Gården og byggeaffald


Der er fortsat intet gårdudvalg, interesserede kan melde sig til Bestyrelsen.


Vi minder om at byggeaffald ikke må sættes i storskrald, da vi så ikke får afhentet vores skrald. Byggeaffald skal altid bortskaffes af andelshaver selv.


6. Vicevært og ferie


Seia holder ferie fra 31. marts til og med 16. april.


I perioden 31. marts til 5. april kan vaskekort ikke købes. Fra 6. april til 16. april kan vaskekort på 200 kroner købes hos Stefan Pavic, 25C, 4.tv. Bemærk at eksisterende vaskekort ikke kan fyldes op!Med venlig hilsen

Bestyrelsen