Marts17

MARTS 2017


15. Marts. 2017

Kære beboere i AB Fiskedammen


Så er det tid til endnu et nyhedsbrev om, hvad der rør sig i foreningen.


1. Arbejdsdag

Den næste arbejdsdag finder sted søndag den 30. april kl. 10.00-15.00, så sæt allerede nu kryds i kalenderen. 


2. Renovering af tag og facade afsluttet

Renoveringen af taget og facaden ud mod gaden er nu officielt afsluttet, hvilket betyder, at alle kan tage deres loftsrum i brug og aflåse det igen. Det betyder også, at de ting, som I under renoveringen har haft stående på tørrelofterne nu skal fjernes. Der er som en del af renoveringen på loftet blevet installeret nyt lys og nye stikkontakter, så man kan tilslutte en lampe, når man opholder sig i sit loftsrum. 


3. Baghuset kan lejes igen

I forlængelse af, at renoveringen nu er overstået, kan man igen leje baghuset. Ønsker man at leje det, skal man kontakte bestyrelsen på nedenstående mail for at høre, om det er ledigt den pågældende dag: baghus@abfiskedammen.dk


4. Nye altaner

Der arbejdes på at få 15 nye altaner i andelsboligforeningen, og MinAltan er valgt til at opføre dem. Der vil blive afholdt et opstartsmøde med kontraktforhandling og detaljering af kontrakten i starten af næste uge eller uge 16. Friborg & Lassen er bygherrerådgiver, og kontrakten med dem skrives efter planen under i denne uge. Altanerne monteres fra lift/platform, så der skal ikke sættes stillads op.


5. Myrer

Flere beboere i forskellige opgange og på forskellige etager har haft problemer med små myrer i deres lejligheder. Derudover er der også konstateret myrer i både nr. 21 og 23, som vi har været i dialog med. Bestyrelsen har været i kontakt med to firmaer, der tager sig af skadedyrsbekæmpelse. Vi holder jer opdateret, når der er nyt.


6. Affaldscontainere og storskræl 

For at undgå rotter, er det vigtigt, at affaldscontainerne i gården er lukkede og ikke står på klem. Derudover har der på det sidste været problemer med, at folk der bygger om, stiller deres byggeaffald i området for storskrald. Stort byggeaffald, eller affald i almindelighed på over 150 cm., tages imidlertid ikke med af skraldemændene. Det skal man selv sørge for at skaffe sig af med. Vi bliver derfor nødsaget til at sende en regning for afhentning til de beboere, der har stillet affaldet der, hvis det gentager sig. Læs opslaget, som hænger dernede, for nærmere retningslinjer.


7. Ting i gården og på for- og bagtrappe

Da gården bruges af alle, er det vigtigt, at den er pæn og ryddelig. Det betyder blandt andet, at der ikke skal stå cykler, legetøj eller andre private ejendele foran lejlighederne i stuen. Derudover har der endnu engang været problemer med, at folk stiller ting på for- og bagtrapperne. På grund af brandfare, og fordi der er tale om unødvendig rod på fællesarealerne, fjernes tingene for fremtiden uden varsel.


8. Fremleje 

På den ekstraordinære generalforsamling i oktober blev det vedtaget at gøre det lovligt at fremleje sin lejlighed i kortere perioder, herunder via AirBnB, uden at ansøge bestyrelsen om tilladelse. Det betyder, at man nu kan fremleje sin lejlighed i maksimalt tre sammenhængende uger ad gangen, og maksimalt seks uger i alt på et kalenderår uden tilladelse. Bestyrelsen skal dog altid orienteres om fremlejen i tilfælde af, at der skulle ske noget, mens man er væk: kontakt@abfiskedammen.dk. Der har været lidt tvivl om, hvordan reglen skal fortolkes, men der er altså tale om fremleje af lejligheden, mens man ikke selv opholder jer i den, ikke fremleje af et værelse, mens I bor i resten af lejligheden. De nye vedtægter findes på hjemmesiden: www.abfiskedammen.dk.   


De bedste hilsner fra bestyrelsen